Μετάφραση

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

 Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο έγγραφο με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

https://drive.google.com/file/d/1cKTUeRD7iVuiUeCJfIgSh0WcTZSqEv8g/view?usp=sharing

COVID-19 σε σχολικές μονάδες