Μετάφραση

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Παίζοντας με το όνομα μου

Οκτώβριος 2013
Αρχές της σχολικής χρονιάς, συνθέτουμε το όνομά μας με καπάκια από πλαστικά μπουκάλια 
και φτιάχνουμε καδράκια.
Κλασσικό, νηπιαγωγος Αραβανή Β., ΤΕ Γραμματικοπούλου Χ.
2 σχόλια: