Μετάφραση

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Τμήμα Ένταξης 1ου Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου

Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης το οποίο ανήκει οργανικά στο σχολείο.

Οι μαθητές του Τ.Ε. δεν εγγράφονται σε ιδιαίτερο Βιβλίο Μητρώου και μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Νηπιαγωγείο της περιοχής. Το Τ.Ε. αποτελείται από μαθητές με και χωρίς ιδιαιτερότητες, οι οποίοι ενσωματώνονται στο σχολείο χωρίς διακρίσεις και αντιμετωπίζονται με κατανόηση, διακριτικότητα, επιείκια και αγάπη. Με την κατάλληλη υποστήριξη παρακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το νηπιαγωγείο. Σε περιπτώσεις σοβαρών δυσκολιών μάθησης ακολουθούν εξειδικευμένο πρόγραμμα με εξατομικευμένη διδασκαλία, συνεκπαίδευση σε μικρή ομάδα ή ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης στην τάξη.

Στο Τ.Ε. χρησιμοποιούνται πολλά εποπτικά μέσα και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης.

Η επιτυχής λειτουργία ενός Τ.Ε. στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών όλης της τάξης, των συναδέλφων και των γονέων.

Η Νηπιαγωγός της Τ.Ε.
Χρυσή Γραμματικοπούλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου