Μετάφραση

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 1ου Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου.

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Προσέλευση – παραμονή στο Νηπιαγωγείο και αποχώρηση από αυτό.

  Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο νηπιαγωγείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο νηπιαγωγείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Νηπιαγωγείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, επειδή είναι ανήλικο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμπληρώσει  υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους θα αποχωρήσει.(παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ.79/2017, ΦΕΚ 109 Α).  Στις περιπτώσεις που κάποια παιδιά προσέρχονται ή αποχωρούν στο Νηπιαγωγείο με ιδιωτικό σχολικό λεωφορείο, οι γονείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του σχολικού λεωφορείου και του συνοδού.

              Το πρόγραμμα του σχολείου, σύμφωνα με το (ΠΔ79/2017)  διαμορφώνεται ως εξής:

  Προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στην πρωινή ζώνη (παρακολουθούν το ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα)  από τις 7:45 έως τις 8:00.

  Προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο υποχρεωτικό πρόγραμμα από τις 8:15 έως τις 8:30πμ.

  Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος - αποχώρηση μαθητών/μαθητριών στις 13:00μμ.

  Λήξη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος - αποχώρηση μαθητών/μαθητριών στις 16:00μμ. (άρθρο 11 του ΠΔ79/2017).

 

Σε περίπτωση αργοπορημένης άφιξης, οι μαθητές θα γίνονται δεκτοί κατόπιν συνεννοήσεως με την Προϊσταμένη. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του Νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν.  Λόγω της πανδημίας τη φετινή σχολική χρονιά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή, οι γονείς προσκομίζουν τη σχολική κάρτα προς επίδειξη στους εκπαιδευτικούς των πρωινών τμημάτων, αφού έχει γίνει διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ όπου αναγράφεται το αποτέλεσμα που πρέπει να είναι αρνητικό για να επιτραπεί η είσοδος των παιδιών στο σχολείο.    Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς   άδεια  στον χώρο του σχολείου κανείς, εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Με σκοπό την ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων η πόρτα εισόδου του Νηπιαγωγείου παραμένει κλειστή καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.    Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές/τριες παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες  ή στα πρόσωπα που οι  γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή τους από τη σχολική μονάδα.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022 οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών τροποποιούνται, όταν κριθεί αναγκαίο, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και  σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και ΕΟΔΥ, λόγω των απαραίτητων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 και προς αποφυγή συγχρωτισμού των γονέων.


       2.    Ευέλικτο ωράριο

  Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να προσαρμοστούν. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου (άρθρο 2 στο ΠΔ 79/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4559/2018, άρθρο 23).

        3. Υποχρεωτική φοίτηση

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι διετής. Εγγράφονται σε αυτό νήπια 4 και  5 ετών. Η διετής φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική (άρθρο 33 του νόμου 4521/2018). Οι γονείς, σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους, θα πρέπει να ενημερώνουν αυθημερόν την/τον Διευθύντρια/ή - /Προϊσταμένη-ο καθώς και για το λόγο απουσίας.

       4. Ωράριο διαλείμματος

Η ώρα του διαλείμματος μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν και το είδος/διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων (ευελιξία νηπιαγωγού να προσαρμόζει το χρόνο σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης). Υπεύθυνη για την επιτήρηση των μαθητών στα διαλείμματα είναι η Νηπιαγωγός του τμήματος.

  

        5. Πρόγευμα – γεύμα

    Κάθε παιδί θα πρέπει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία σχολική τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα φέρνει καθημερινά το πρόγευμα και το ελαφρύ γεύμα του (ολοήμερο τμήμα). Θα πρέπει επίσης να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα στρώνει επάνω στο τραπέζι , το μπολ του φαγητού του, κουτάλι / πιρούνι και το παγουρίνο / μπουκάλι του.   Παρακαλούνται οι γονείς  να μη δίνουν στα παιδιά τους τρόφιμα τα οποία δεν αγαπούν ή δυσκολεύονται να φάνε, γιατί αυτό είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για αντιδράσεις τους προς το νηπιαγωγείο.

Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να προάγει την υγιεινή διατροφή. Ως εκ τούτου συστήνεται να αποφεύγονται τυποποιημένα τρόφιμα, όπως κρουασάν, σοκολάτες, τσιπς και έτοιμα αρτοπαρασκευάσματα, ενώ προτιμούνται τροφές μαγειρεμένες από το σπίτι και φρούτα.  Επιπλέον, για την ασφάλεια των παιδιών δεν επιτρέπονται ξηροί καρποί, τσίχλες, ή καραμέλες.

Κατά τη διάρκεια του προγεύματος/γεύματος δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αυτονομηθούν, να αυτοεξυπηρετηθούν  και να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Τέλος οι γονείς είναι σημαντικό να ενημερώνουν τις εκπαιδευτικούς για τυχόν αλλεργίες σε κάποιο συγκεκριμένο φαγώσιμο ή οποιοδήποτε άλλο θέμα υγείας του παιδιού.

 

   6. Φοίτηση - Απουσίες

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.

Πραγματοποιείται καταχώρηση απουσιών στο πληροφοριακό σύστημα myschool του ΥΠΑΙΘ καθημερινά. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με το άρθρο 204 του Νόμου 4610/07-05-2019. Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει την Προϊσταμένη του σχολείου. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας (άρθρο 13, ΠΔ79/2017).

        

   7. Φαρμακευτική αγωγή

 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε χορηγείται φαρμακευτική αγωγή σε μαθητές από τους εκπαιδευτικούς (Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010). Σε περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί , έρχεται στο σχολείο ο γονιός ή άτομο που έχει αυτός ορίσει και το χορηγεί.

 

 

     8.Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος.

 

 Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική  συμπεριφορά, τους κανόνες του νηπιαγωγείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Νηπιαγωγείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Νηπιαγωγείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

9.Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού.

 H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψηςή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Νηπιαγωγείου με την οικογένεια, κ.ά.                              Στόχος μας είναι να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, συζητήσεις με τους μαθητές και ενημερώσεις των γονέων.

10.Σχολικές Εκδηλώσεις –Δραστηριότητες.

Το Νηπιαγωγείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των εκπαιδευτικών οι οποίοι φροντίζουν  να εμπλέκουν στην όλη διαδικασία τους μαθητές/μαθήτριες ώστε έτσι αυτοί/αυτές να αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, να αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και τα ταλέντα τους.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης (covid-19), οι όποιοι εορτασμοί πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία των γονέων/κηδεμόνων, εκτός εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

11. Ονομαστικές γιορτές – γενέθλια

Στην περίπτωση εορτασμού ονομαστικών γιορτών και γενεθλίων,  θα πρέπει οι γονείς να ειδοποιούν το σχολείο και τη νηπιαγωγό τηλεφωνικά μερικές μέρες νωρίτερα (απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων). Ο τρόπος εορτασμού των ονομαστικών γιορτών και των γενεθλίων των νηπίων πλέον πραγματοποιείται χωρίς εδέσματα, παρά μόνο με τυποποιημένα κεράσματα, τα οποία τα παιδιά θα καταναλώνουν με την επιστροφή τους στο σπίτι ή και μικρά δωράκια.

 

            12.Φωτογραφίες – βίντεο

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση βίντεο και φωτογραφιών των νηπίων του νηπιαγωγείου στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική του σχολείου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων ακολουθεί το νομικό πλαίσιο (Ν. 4624/2019).

  13.Συνεργασία Νηπιαγωγείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων.

 

 Το Νηπιαγωγείο πρέπει να βρίσκεται σε συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Νηπιαγωγείο.

  Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με τους/τις νηπιαγωγούς και να σέβονται τον κανονισμό. Κοινός      στόχος των εκπαιδευτικών και των γονέων  είναι η πρόοδος των παιδιών. Σχόλια που δυσφημούν το έργο  των εκπαιδευτικών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αποδεκτά και παρακωλύουν τη συνεργασία νηπιαγωγείου-οικογένειας.

Οι νηπιαγωγοί ορίζουν  μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και συγκεκριμένη ώρα που θα γίνεται η επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες.

 

14.Ποιότητα του σχολικού χώρου.

 

Ένας από τους στόχους του Νηπιαγωγείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Το νηπιαγωγείο προσβλέπει σε καλή  συνεργασία με τον εκάστοτε τον/την αντιδήμαρχο Παιδείας ώστε να υλοποιούνται όλα τα παραπάνω.  Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Νηπιαγωγείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Νηπιαγωγείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του παιδιού.

 

15.Γονείς και κηδεμόνες

 

Οι γονείς φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. Επίσης να ενημερώνουν έγκαιρα και εμπιστευτικά προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους -θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το σχολείο και να κρατήσουν το παιδί σπίτι μέχρι την ανάρρωσή του.

 

 

16. Αποτίμηση – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης

 

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Νηπιαγωγείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

    

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.

 

 

 

 

Ωραιόκαστρο , 18-10- 2021

 

Η Προϊσταμένη

 


 

Σανίδα   Στυλιανή

 

 

Εγκρίνεται: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου

Διευθυντής  Α/βάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης

 


                                                                                                                                                                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου