Μετάφραση

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Γνωρίζουμε τις γωνιές της τάξης μας!!! Ολοήμερο τμήμα

Σεπτέμβριος 2014

Μαζί με τα παιδιά γνωρίσαμε τις γωνιές αυθόρμητων δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε πινακίδες που θα μας βοηθούν να τις αναγνωρίζουμε και που δηλώνουν πόσα παιδιά θα μπορούν να απασχοληθούν σε κάθε γωνιά. Τα νήπια ζωγράφισαν το πλήθος των απασχολουμένων και στη συνέχεια έβαλαν και το αριθμητικό σύμβολο.
Κάναμε το συμβόλαιο της τάξης μας και συμφωνήσαμε ότι θα τηρούμε τους κανόνες συμπεριφοράς, βάζοντας όλοι την υπογραφή μας - νήπια και κυρίες. Τα νήπια δήλωσαν την παρουσία τους στην καινούρια τάξη, φτιάχνοντας χρωματιστά τυπώματα της παλάμης τους με τέμπερες.

Κάποιες ιδέες για τις δραστηριότητες μας βρήκαμε στο διαδίκτυο.

Ολοήμερο τμήμα: Κουκουτσά Μ., Σανίδα Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου